Angielsko-polski (głównie) słownik nazw własnych i terminów astronomicznych

© 2014-2019 Tomasz Kundera
A początek następna
absorption line linia absorpcyjna
absorption nebula mgławica absorpcyjna
accretion disk dysk akrecyjny
Advanced Camera for Surveys (ACS)Zaawansowana Kamera do Przeglądów
airglow poświata nieba
airmass masa atmosferyczna
Albor Tholus Masyw Albor
Alcor Alkor
Alioth (ε UMa) Aliot
Alkaid (η UMa) Alkaid
Alnilam (Ori) Alnilam
Alnitak (Ori) Alnitak
Altair (α Aql) Altair
anaglyph anaglif
analemma analemma
Andromeda Galaxy (M31) Galaktyka Andromedy
annular eclipse zaćmienie obrączkowe
Antares Antares
apparent widomy
Aquarius (łac.) Wodnik
Aquila (łac.) Orzeł
Arabia Terra (Mars, łac.)Ziemia Arabia
Arcturus Arktur
Arp's Loop (M81) Pętla Arpa
asteroid asteroida, planetoida, planetka
Auriga (łac.) Woźnica
aurora zorza polarna
aurora borealis (łac.) północna zorza polarna
B początek poprzednia następna
Beehive (M44) Ul
Betelgeuse Betelgeza
Big Dipper Wielki Wóz
black hole czarna dziura
Blue Horsehead Nebula (IC 4592)Mgławica Niebieski Koński Łeb
blueshift przesunięcie ku niebieskiemu
Bok globula globula Boka
Boomerang Nebula Mgławica Bumerang
Bubble Nebula (NGC 7635) Mgławica Bańka
Butterfly Nebula (NGC 6302) Mgławica Motyl
C początek poprzednia następna
Callisto Kallisto
Caloris Basin (on Mercury) Równina Upału
Calypso Kalipso
Camelopardalids Kamelopardialidy
Camelopardalis (łac.) Żyrafa
Canes Venatici (łac.) Psy Gończe
Canis Maior (łac.) Wielki Pies
Canis Minor (łac.) Mały Pies
Carina (łac.) Kil
Carina Nebula Mgławica w Kilu
Cartwheel Galaxy Galaktyka Koło Wozu
Cassini Division Przerwa Cassiniego
Cassiopeia (łac.) Kasjopea
cataclismic variable zmienna kataklizmiczna
Cat's Paw Nebula = Bear Claw Nebula (NGC 6334)Mgławica Kocia Łapa
Cave Nebula (Sh 155) Mgławica Jaskinia
Cepheus (łac.) Cefeusz
Chandra X-ray Observatory Obserwatorium Rentgenowskie Chandra
Chandrasekhar limit granica Chandrasekhara
Charitum Montes (łac.) Góry Łaski
Christmas Tree cluser (NGC 2264)Gromada Choinka
cloud obłok
cluster gromada
coma (of a comet) głowa
Coma Berenices (łac.) Warkocz Bereniki
comet kometa
Comet Churyumov–Gerasimenko (67/P)Kometa Czuriumowa-Gierasimienko
cometary globule globula kometarna
cometary knots zgęstki kometopodobne
Cone Nebula (in NGC 2264) Mgławica Stożek
conjunction złączenie, koniunkcja
cosmic microweve background radiationmikrofalowe promieniowanie tła
Crab Nebula (M1) Mgławica Krab
crepuscular rays promienie zmierzchu
crescent sierp
Crescent Nebula (NGC 6888) Mgławica Półksiężyc
Cupola (ISS) Kopuła
Cygnus (łac.) Łabędź
Cygnus Loop Pętla Łabędzia
Cygnus Wall Ściana Łabędzia
Cytherian (Venusian) kyterejski (wenusjański)
D początek poprzednia następna
dark clouds ciemne obłoki
dark nebula ciemna mgławica
dawn świt
Deneb (α Cygni) Deneb
Dorado (łac.) Złota Rybka
Dumbbell Nebula (M27) Mgławica Hantle
dwarf elliptical galaxy karłowata galaktyka eliptyczna
dwarf nova nowa karłowata
E początek poprzednia następna
Earth Ziemia
ecliptic ekliptyka
Eight-Burst Nebula = Southern Ring Nebula (NGC 3132)Mgławica Rozerwana Ósemka = Pierścień Południowy
elliptical galaxy galaktyka eliptyczna
Elysium Mons Góra Elyzjum
Elysium Planitia Równina Elyzjum
Elysium Region Region Elyzjum
emission nebula mgławica emisyjna
Enceladus Enceladus
Encke Gap Przerwa Enckego
Eagle Nebula (M16) Mgławica Orzeł
Elephant's Trunk Nebula (IC 1396)Mgławica Trąba Słonia
Epimetheus Epimeteusz
Equinox równonoc
Eridanus (łac.) Erydan
Eskimo Nebula (NGC 2392) Mgławica Eskimos
Eta Aquariids Eta Akwarydy
Europa Europa
European Southern Observatory (ESO)Europejskie Obserwatorium Południowe
exomoon egzoksiężyc, księżyc pozasłoneczny
exoplanet egzoplaneta, planeta pozasłoneczna
F początek poprzednia następna
filament włókno
Fishead Nebula (IC 1795) Mgławica Rybia Głowa
Flame Nebula (NGC 2024) Mgławica Płomień
Flaming Skull Nebula Mgławica Płonąca Czaszka
Flaming Star Nebula (IC 405) Mgławica Płonąca Gwiazda
flare (solar) rozbłysk (słoneczny)
flickering (of a black hole) migotanie (czarnej dziury)
Flying Bat Nebula (Sh2-129) Mgławica Lecący Nietoperz
fogbow biała tęcza
Fornax (łac.) Piec
Fox Fur Nebula Mgławica Lisie Futro
fullerenes fulereny
G początek poprzednia następna
galaxy cluster gromada galaktyk
Gamma Ray Burst (GRB) rozbłysk gamma
Ganymede Ganimedes
gegenschein przeciwblask
Gemini (łac.) Bliźnięta
geostationary orbit orbita geostacjonarna
Ghost Head Nebula (NGC 2080) Mgławica Głowa Ducha
giant (star) olbrzym
globule globula
globular cluster gromada kulista
glory gloria
gravitational lens soczewka grawitacyjna
Great Bear Wielka Niedźwiedzica
Great Orion Nebula (M42) Wielka Mgławica Oriona
Great Nebula in Carina (NGC 3372)Wielka Mgławica w Kilu
Grus (łac.) Żuraw
Gusev Crater Krater Gusewa
H początek poprzednia następna
Hanny's Voorwerp (hol.) Obiekt Hanny
Heart Nebula Mgławica Serce
Hecates Tholus Masyw Hekate
Helix Nebula (NGC 7293) Mgławica Ślimak
Hind's Crimson Star Szkarłatna Gwiazda Hinda
Hockey Stick (NGC 4656) Kij Hokejowy
Home Plate (on Mars) Baza Domowa
Horsehead Nebula Mgławica Koński Łeb
Hubble Space Telescope Teleskop Kosmiczny Hubble'a
Hubble's Variable Nebula (NGC 2261)Mgławica Zmienna Hubble'a
Hunting Dogs Psy Gończe
Hydra (łac.) Hydra
I początek poprzednia następna
Iapetus Japet
Infrared Array Camera (SST) Szeregowa Kamera Podczerwieni
Integrated Flux Nebula Mgławica Zintegrowanego Strumienia
Integrated Truss Structure (of ISS)konstrukcja zintegrowanej kratownicy
intermediate polar polar pośredni
International Space Station Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
Io Io
Iris Nebula (NGC 7023) Mgławica Irys
J początek poprzednia następna
Janus (Saturn's Moon) Janus
Jellyfish Nebula (part IC443) Mgławica Meduza
Jupiter Jowisz
K początek poprzednia następna
Keyhole Nebula Mgławica Dziurka Od Klucza
L początek poprzednia następna
Lagoon Nebula (M8) Mgławica Laguna
lander lądownik
Large Cloud of Magellan (LMC) Wielki Obłok Magellana
Large Magellanic Cloud (LMC) Wielki Obłok Magellana
launch pad pole startowe
Leo Minor (łac.) Mały Lew
Leo Triplet Tryplet Lwa
light year rok (lata) świetlny (-e); lata światła
Little Ghost Nebula (NGC 6369) Mgławica Duszek
Little Red Spot Mała Czerwona Plama
Local Group of Galaxies Grupa Lokalna Galaktyk
Lupus (łac.) Wilk
Lyman Alpha forest gąszcz (linii) Lyman alfa
Lyra (łac.) Lutnia
M początek poprzednia następna
Mare Crisium (łac.) Morze Przesileń
Mare Fecundidatis (łac.)Morze Żyzności
Mare Frigoris (łac.) Morze Zimna
Mare Humorum (łac.) Morze Wilgoci
Mare Imbrium (łac.) Morze Deszczów
Mare Nectaris (łac.) Morze Nektaru
Mare Nubium (łac.) Morze Chmur
Mare Orientale (łac.) Morze Wschodnie
Mare Serenitatis (łac.) Morze Jasności
Mare Tranquillitatis (łac.)Morze Spokoju
Mars Mars
Mercury Merkury
Meridiani Planum (Mars) (łac.)Równina Południkowa
mesa (table hill) stoliwo
Messier Craters Kratery Messiera
meteor shower deszcz meteorów
Mice (NGC4676) Myszy
Milky Way Droga Mleczna
Milky Way Galaxy Galaktyka Mlecznej Drogi
Mimas Mimas
Mintaka Mintaka
Mirach (beta And) Mirach
Mirach's Ghost (NGC 404) Duch Mirach
molecular cloud obłok molekularny
Monoceros (łac.) Jednorożec
Moon Księżyc
moon księżyc
morning star (Venus) Gwiazda Poranna; Gwiazda Zaranna
moving cluster = moving group gromada ruchoma
Mount Sharp (on Mars) Góra Sharpa
N początek poprzednia następna
nebula mgławica
Needle Galaxy (NGC 4565) Galaktyka Igła
Neptune Neptun
neutron star gwiazda neutronowa
New Moon nów
Nix Nyks
noctilucent clouds obłoki srebrzyste
Norma (łac.) Węgielnica
North America Nebula (NGC 7000)Mgławica Ameryka Północna
North Celestial Pole północny biegun nieba
Northern Coal Sack Północny Worek Węgla
Northern Lights światła północy (zorza polarna)
nova (a star) nowa
O początek poprzednia następna
Oberon Oberon
occultation zakrycie
Oceanus Procellarum (łac.)Ocean Burz
Odysseus Crater Krater Odyseusz
Omega Nebula Mgławica Omega
open cluster=galactic cluster gromada otwarta=gromada galaktyczna
Ophiuchus (łac.) Wężownik
opposition opozycja
optical transient błysk optyczny
orbiter orbiter
Oriental Pyrenees Pireneje Wschodnie
Orion Orion
Orion Belt Pas Oriona
Orion Molecular Cloud Wielki Obłok Molekularny Oriona
P początek poprzednia następna
Pacman Nebula (NGC 281) Mgławica Pacman
Pavo (łac.) Paw
peculiar osobliwy
Pegasus (łac.) Pegaz
Pelican Nebula (IC 5070) Mgławica Pelikan
Pencil Nebula (NGC 2736) Mgławica Ołówek
penumbra stożek półcienia
Phecda (γ UMa) Fekda
Phobos (Mars' moon) Fobos
Pickering's Triangle (NGC 6979)Trójkąt Pickeringa
Pipe Nebula Mgławica Rura
planetary nebula mgławica planetarna
Pleiades Plejady
Pluto Pluton
Polaris Polaris, Gwiazda Polarna
Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH)wielopierścieniowy węglowodór aromatyczny
prominence protuberancja
Puppis (łac.) Rufa
Q początek poprzednia następna
R początek poprzednia następna
radio jet dżet radiowy
ramjet ramdżet (strumieniowy silnik odrzutowy)
ram pressure ciśnienie bezwładnościowe
Red Giant czerwony olbrzym
Red Planet Czerwona Planeta
Red Rectangle Nebula Mgławica Czerwony Czworokąt
redshift przesunięcie ku czerwieni
Red Square Nebula (MWC 922) Mgławica Czerwony Kwadrat
reflection nebula mgławica refleksyjna
retrograde motion ruch wsteczny
Rigel Rigel
Ring Nebula (M57, NGC 6720) Mgławica Pierścień
Robin's Egg Nebula (NGC 1360) Mgławica Jajo Drozda
Rosette (NGC 2237) Rozeta
rover łazik
Running Chicken Nebula (IC 2944)Mgławica Biegnący Kurczak
Running Man Nebula Mgławica Biegacz
S początek poprzednia następna
Sagittarius (łac.) Strzelec
Saturn Saturn
Schiaparelli Crater (on Mars) Krater Schiaparellego
Scorpius (łac.) Skorpion
scramjet scramdżet (naddźwiękowy strumieniowy silnik odrzutowy)
Scutum (łac.) Tarcza Sobieskiego
Sea of Tranquility (Moon) Morze Spokoju
Seven Sisters (M45, Pleiades) Plejady
Seyfert's Sextet Sekstet Seyferta
Seyfert galaxy galaktyka Seyferta
Sirius Syriusz
Small Magellanic Cloud Mały Obłok Magellana
solar eclipse zaćmienie Słońca
solar flare rozbłysk słoneczny
Solar System Układ Słoneczny
Southern Pinwheel (M83) Wiatraczek Południowy
spacecraft sonda kosmiczna, statek kosmiczny
Space Shuttle Atlantis prom kosmiczny Atlantis
Spectre of the Brocken Widmo Brockenu
Spica Kłos
Spitzer Space Telescope (aka SIRTF)Teleskop Kosmiczny Spitzera (dawniej SIRTF)
spherule sferula
sprite (lightning) chochlik
Squid Nebula (Ou4) Mgławica Kałamarnica
star cluster gromada gwiazd
Stephan's Quintet Kwintet Stephana
Sulfate Unit (on Mars) Zespół Siarkowy
Summer Triangle Trójkąt Letni
Sun Słońce
sunspot plama słoneczna
supergiant (star) nadolbrzym
supermoon Księżyc w perygeum, superksiężyc
supernova supernowa
supernova remnant pozostałość supernowej
T początek poprzednia następna
tail (of a comet) warkocz (komety)
Tarantula Nebula Mgławica Tarantula
Taurus (łac.) Byk
Telesto Telesto
terminator terminator
Thackeray's globula globula Thackeraya
Thetys Tetyda
Thor's Helmet (NGC 2359) Hełm Thora
Titan Tytan
Titania Tytania
Triangulum (łac.) Trójkąt
Triangulum Galaxy (M33) Galaktyka Trójkąta
Trifid Nebula (M20) Mgławica Trójlistna Koniczyna
Triton Tryton
U początek poprzednia następna
umbra stożek cienia całkowitego
Umbriel Umbriel
Universal Time (UT) czas uniwersalny
Uranus Uran
Ursa Major (łac.) Wielka Niedźwiedzica
V początek poprzednia następna
Valles Marineris (Mars) Doliny Marinerów
Vega (α Lyr) Wega
Veil Nebula Mgławica Włóknista
Venus Wenus
Vesta Westa
Victoria crater (Mars) Krater Victoria
Virgo (łac.) Panna
Virgo Cluster of Galaxies Gromada Galaktyk w Pannie (Virgo)
Vulpecula (łac.) Lisek
W początek poprzednia następna
Whale Galaxy (NGC 4631) Galaktyka Wieloryb
West Valley (Mars) Dolina Zachodnia
Whirlpool Galaxy (M51, NGC 5194)Galaktyka Wir
white dwarf biały karzeł
Wide Field and Planetary CameraKamera Planetarna i Szerokich Pól
Wild Duck Cluster (M11) Gromada Dzika Kaczka
Witch's Broom Nebula (NGC 6960)Mgławica Miotła Wiedźmy
Wizard Nebula (NGC 7380) Mgławica Czarodziej
Wolf-Rayet star (WR) gwiazda Wolfa-Rayeta
X początek poprzednia następna
Y początek poprzednia następna
Z początek poprzednia
zenith zenit
Zodiacal light światło zodiakalne